PRISLISTE

Prisene på lista er stort sett det du betaler til slutt (inkl medisinforbruk og mva), men vil kunne variere noe avhengig av vekt på dyret ditt, medisinforbruk og omfang på det arbeidet som må gjøres. Dersom det blir store avvik fra prislista, gjør vi deg oppmerksom på dette, og gir deg da et anslag.

Rutinebehandling


Grunnkonsultasjon
520
Tillegg ved blodprøve
- Blodanalyse hematologi 145
- Klinisk kjemi 419
- Serologi 262
Kloklipp u/sedasjon 263
Kloklipp m/sedasjon 30 kg hund 412
ID merking inkl chip 620
ID merking inkl chip v/annen behandling 456Vaksiner/helsekontroll


Vaksinasjon m/helsekontroll hund 520/620*
Vaksinasjon m/helsekontroll valp 520
- f.o.m. hund nr 2, samme eier 250
Valpepakke (se tjenester i margen) 1170
Vaksinasjon m/helsekontroll katt 445
- f.o.m. katt nr 2, samme eier 225
Kattungepakke (se tjenester i margen) 1270
Seniorpakke (se aktuelt)

1250

Kastrering


Kastrasjon hannkatt 750
Kastrasjon hunnkatt ("sterilisering") 1500
Kastrasjon hannhund, liten (etter konsultasjon)
2150
Kastrasjon hannhund, stor (etter konsultasjon)
2575
Kastrasjon tispe
6995
Kastrasjon hannkanin
1012Tannbehandling


Fjerne tannstein (avhengi av størrelse og mengde)
900-1100
Tanntrekking små tenner
1250
Tanntrekking jeksler
1875
Tanntrekking hjørnetann
3750Røntgenundersøkelse


Standard en eksponering 432
Pr eksponering utover første 206
HD hund 988
AD hund sammen med HD
431Ultralyd


Ultralydundersøkelse pr organ
430Annet


Pelsklipp katt "løveklipp"/ full klipp
675
Avliving voksen katt 462
Avliving voksen hund, stor 1430
Avliving voksen hund, liten
862
Resept 125
* Avhengig av vaksinetype

Ta kontakt for timeavtale.