ID MERKING

Vi anbefaler alle å id-merke hunden eller katten sin, da er det enkelt å finne tilbake til eieren når dyret har blitt borte. Ved enkelte anledninger er id-merking påkrevd, som ved reise til utlandet (med pass), ved utstillinger, i avl, forsikringer, attester eller ved hd/aa-røntgenfortografering m.m.. I dag benyttes mikrochip (elektronisk merking) for ID-merking av både hunder og katter.

Mikrochipmerking

Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer. Nummeret følger hunden/katten resten av livet. Kapselen injiseres under huden på venstre side av halsen.
ID-nummeret på microchipen leses av med en avleser som finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer.
Dyreidentitet registrerer hundens/kattens mikrochipnummer, signalement (rase, kjønn, alder) og eiers navn, adresse og telefonnummer i en database. Databasen er tilgjengelig 24 timer i døgnet via både internett og telefon. Ved eierskifte eller ved eiers adresseforandring må dette meldes skriftlig til Dyreidentitet.

Hvorfor bør hunden/katten ID-merkes?

ID-merking sikrer at eier kan oppspores.
Hvert år kommer et ukjent antall hunder og katter bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir borte under jakt eller turer, mens noen få blir stjålet. De fleste bortkomne hunder og katter blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede hunder og katter blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at hunden eller katten er død enn å leve i det uvisse.

Les mer om ID- merking på www.dyreidentitet.no

Ta kontakt for timeavtale.