ID MERKING

Vi anbefaler alle å id-merke hunden eller katten sin, da er det enkelt å finne tilbake til eieren når dyret har blitt borte. Ved enkelte anledninger er id-merking påkrevd, som ved reise til utlandet (med pass), ved utstillinger, i avl, forsikringer, attester eller ved hd/aa-røntgenfortografering m.m.. I dag benyttes mikrochip (elektronisk merking) for ID-merking av både hunder og katter.

Mikrochipmerking

Mikrochipen, eller transponderen som den også kalles, er en liten elektronisk brikke i en glasskapsel på 11 x 2,1 mm. Den er forhåndsprogrammert med et nummer. Nummeret følger hunden/katten resten av livet. Kapselen injiseres under huden på venstre side av halsen.
ID-nummeret på microchipen leses av med en avleser som finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer.
Dyreidentitet registrerer hundens/kattens mikrochipnummer, signalement (rase, kjønn, alder) og eiers navn, adresse og telefonnummer i en database. Databasen er tilgjengelig 24 timer i døgnet via både internett og telefon. Ved eierskifte eller ved eiers adresseforandring må dette meldes skriftlig til Dyreidentitet.

Hvorfor bør hunden/katten ID-merkes?

ID-merking sikrer at eier kan oppspores.
Hvert år kommer et ukjent antall hunder og katter bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir borte under jakt eller turer, mens noen få blir stjålet. De fleste bortkomne hunder og katter blir tatt hånd om, men det kan ofte være vanskelig å finne eieren. Umerkede hunder og katter blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at hunden eller katten er død enn å leve i det uvisse.

Hva gjør jeg når hunden eller katten min blir borte?

Dersom leting der hunden forsvant ikke gir resultater meldes tapet til det lokale politi/lensmannskontor. Husk å oppgi både signalement (rase, kjønn, alder, navn) og ID-nummer. Politiets eller lensmannens råd om hvor man videre skal henvende seg bør følges da de har lokal kjennskap. «Kellys håp» er en frivillig organisasjon i Ålesund som hjelper med å finne bortkomne hunder. I enkelte aviser og i noen radioprogrammer er det mulig å få inn etterlysninger.

Hva gjør jeg hvis jeg finner en eierløs katt eller hund?

Først gjelder det å fastslå om hunden eller katten er frisk eller skadet. Er den skadet bør den tas til veterinær. Er man i tvil kan man ta kontakt med klinikken. På klinikken har vi avlesningsutstyr der vi kan fastslå om hunden/katten er ID-merket eller ikke. Dersom hunden/katten er mikrochipmerket kan vi lett få frem opplysninger om eiers identitet. Har man funnet en frisk hund/katt, bør man først sjekke om det finnes noen eieropplysninger på halsbåndet. Hvis ikke, melder man fra til det lokale politi/lensmannskontor. Her vil man kunne få informasjon om hvor hunden/ katten kan leveres.

Les mer om ID- merking på www.dyreidentitet.no

Ta kontakt for timeavtale.