KIRURGI

Kirurgi/anestesi


På området dyrekirurgi utfører vi de fleste kirurgiske inngrep på bløtvev, blant annet keisersnitt, fjerning av jursvulster, og fjerning av fremmedlegeme fra tarm. Ved lengre og større inngrep benytter vi gassanestesi for å ha best mulig sikkerhet for pasienten. Dyret ligger derfor tilkoplet et anestesiapparat der anestesidybde reguleres regelmessig, en monitor som overvåker bl.a. puls og respirasjon, samt kontinuerlig intravenøs væsketilførsel som sikrer tilfredsstillende sirkulasjon i alle organer under inngrepet.
Gassanestesi under operasjon
Gassanestesi under operasjon
Anestesien overvåkes via en monitor
Anestesien overvåkes via en monitor