PRISLISTE

Prisene på lista er stort sett det du betaler til slutt (inkl medisinforbruk og mva), men vil kunne variere noe avhengig av vekt på dyret ditt, medisinforbruk og omfang på det arbeidet som må gjøres. Dersom det blir store avvik fra prislista, gjør vi deg oppmerksom på dette, og gir deg da et anslag.

Rutinebehandling


Grunnkonsultasjon
575
Tillegg ved blodprøve
- Blodanalyse hematologi 145
- Klinisk kjemi 419
- Serologi 262
Kloklipp u/sedasjon 250
Kloklipp m/sedasjon 30 kg hund 475
ID merking inkl chip 620
ID merking inkl chip v/annen behandling 475Vaksiner/helsekontroll


Vaksinasjon m/helsekontroll hund 575/620*
Vaksinasjon m/helsekontroll valp 575
- f.o.m. hund nr 2, samme eier 275
Valpepakke (se tjenester i margen) 1170
Vaksinasjon m/helsekontroll katt 500
- f.o.m. katt nr 2, samme eier 250
Kattungepakke (se tjenester i margen) 1325
Seniorpakke (se aktuelt)

1250

Kastrering


Kastrasjon hannkatt 875
Kastrasjon hunnkatt ("sterilisering") 1600
Kastrasjon hannhund, liten (etter konsultasjon)
2300
Kastrasjon hannhund, stor (etter konsultasjon)
2700
Kastrasjon tispe
6995
Kastrasjon hannkanin
1012Tannbehandling


Fjerne tannstein (avhengi av størrelse og mengde)
1000-1300
Tanntrekking små tenner
1250
Tanntrekking jeksler
1875
Tanntrekking hjørnetann
3750Røntgenundersøkelse


Standard en eksponering 450
Pr eksponering utover første 200
HD hund 988
AD hund sammen med HD
431Ultralyd


Ultralydundersøkelse pr organ
430Annet


Pelsklipp katt "løveklipp"/ full klipp
725
Avliving voksen katt inkl. felleskremering 575
Avliving voksen hund, stor, inkl. felleskremering 1430
Avliving voksen hund, liten, inkl. felleskremering
975
Resept 125* Avhengig av vaksinetype

Ta kontakt for timeavtale.