REISE MED HUND

Hunder som innføres til Norge fra utlandet må oppfylle krav til ID-merking, pass, rabiesvaksinering og bendelormbehandling.

Regler for innførsel til Norge fra utlandet

Her følger et utdrag fra regelverket fastsatt av mattilsynet. For mer inngående informasjon anbefales det at eier før evt. reise går inn på www.mattilsynet.no der det til enhver tid er oppdatert informasjon. Husk det er eiers ansvar at hunden tilfredsstiller de gjeldene krav fastsatt av mattilsynet.

Innførsel fra Sverige:

  • Alle hunder må være ID-merket med micro-chip
  • Alle hunder må ha gyldig pass.
  • Alle hunder må behandles mot revens dvergbendelorm. Behandlingen skal være gjennomført mellom 24 timer og 120 timer før innreise, og skal dokumenteres i passet av veterinær.


Hvis man reiser mye til Sverige kan man ta 2 ormekurer med minimum 24 timers mellomrom, og man kan da reise til og fra Sverige ubegrenset de neste 28 dagene. For å opprettholde dette regimet må hunden ha ny ormekur hos veterinær før 28 dager har passert siden siste ormekur. Når man slutter å reise skal hunden behandles en siste gang senest 28 dager etter siste ormekur.

Innførsel fra øvrige EU- land:

  • hunden skal være ID merket før rabiesvaksinering.
  • hunden skal ha godkjent EU-pass. Passet skal inneholde informasjon om navn til eier, ID-merking, vaksiner og parasittbehandlinger.
  • hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefalinger. Første vaksinering er gyldig først 21 dager etter at vaksinen er gitt.
  • hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm mellom 24 timer og 120 timer før innreise til Norge, behandlingen skal attesteres i passet av veterinær (unntak om man reiser DIREKTE fra Storbritannia, Irland, Malta og Finland).


Vi anbefaler også å vaksinere mot leptospirose. Leptospirose forekommer sjeldent i Norge, men er vanlig i Middelhavsområdet. Sykdommen kan være dødelig og kan også smitte over til mennesker. Det er større sjanse for at hunden smittes av leptospirose enn av rabies.

Hunden må i tillegg til disse kravene være eldre enn 3 mnd. før innførsel til Norge.

Ta kontakt med oss på klinikken for avtale om tidspunkt for ID-merking, pass, vaksinering og/ eller ormekur.

God tur!