RØNTGEN

Med vårt moderne røntgenapparat diagnostiserer vi de fleste tilstander som er mulig ved røntgenfotografering.
Vi er nå gått over til digital fremkalling. Det gjør fremkallingen enklere og raskere, i tillegg til å sikre stabil bildekvalitet.

HD (hofteleddsdysplasi)

HD-fotografering utføres etter at hunden er fylt ett år, og er nyttig for seriøse oppdrettere til å vurdere avkommet med hensyn til risiko for leddsykdommen hofteleddsdyplasi. Ved HD-fotografering blir hunden ID-merket hvis den ikke allerede er det, dopet ned og lagt i en fast standardisert stilling på røntgenbordet.
Ta kontakt for mer informasjon og timeavtale!

AD (albuleddsdysplasi)

For mange hunderaser er det krav/ønske om røntgen av albuene for å undersøke disse for eventuell albuleddsdysplasi. Dette er fornuftig å gjøre samtidig med HD-fotografering ettersom hunden allerede ligger neddopet på røntgenbordet.
Det blir tatt ett sidebilde av hvert albuledd. Bildene sendes inn til Norsk Kennel Klub for avlesing.

Ta kontakt for timeavtale.
Forberedelse til røntgenfotografering
Forberedelse til røntgenfotografering
Nøyaktig posisjonering av hofteledd
Nøyaktig posisjonering av hofteledd
Røntgenbilde av hofteledd
Røntgenbilde av hofteledd